Pannechakraet (det tredje øyet)

Fysisk beliggenhet:
Neseryggen og mellom øynene.
Fysisik påvirking:
Øynene, nervesystemet, ørene, nesen, nedre del av hjernen.
Fysiske problemer:
Nær-og langsynthet, angst, dårlig hørsel, tett nese, hodepine, migrene, balanseproblemer, blodlevringer eller svulster i hjernen.
Kjertelsystemet:
Pinealkjertelen.
Hovedfunksjon:
Stimulerer intuisjonen.
Farge:
Indigo.

Fysisike funksjoner: Pannechakraet er assosiert med syn (godt eller dårlig), hørsel, nesen og nervesystemet. Det er også forbundet med mange av hjernens funksjoner, spesielt dem som ligger i hjernens lavere del.

Psykologi: Pannechakraet fremmer intuisjon og indre syn-evnen til å gå i oss selv for å oppdage vår iboende viten, og vår evne til å innstille oss på atmosfæren omkring oss og ta lærdom av den. Det setter oss i stand til å innstille oss på åndehjelpere som hjelper oss gjennom livet. Etter hvert som vi lærer å stole på intuisjonen og vår indre viten, blir pannechakraet mer utviklet. Og ettersom chakraene og de tilhørende områdene i kroppen er helt og fullt gjensidig avhengige av hverandre, vil det rense pannechakraet og gjøre det sterkere  også bidra med å utvikle intuisjonen. Pannechakraet hjelper oss med å bruke fornuften og få et mer balansert perspektiv på livet slik at vi kan heve oss over problemene og betrakte dem fra et mer objektivt ståsted. dette setter oss i stand til å forstå at det er langt mer ved livet enn det vi klarer å ta inn via våre fem sanser. Ved hjelp av pannechakraet ser vi derfor det vi tror på, mer enn vi bare tror på det vi ser.

Åndelighet: Ettersom det er et av de tre åndelige chakraene, hjelper pannechakraet oss også med å utvikle vår åndelighet og bli mer innstilt på de usynlige rytmene og innvirkningen av det som omgir oss. Å få en sterkere fornemmelse av den rollen vi spiller i vår nåværende inkarnasjon, vil hjelpe hver enkelt av oss med å forstå hensikten med livet og det vi kan lære av det. Når dette chakraet er underutviklet, er vi redde for å stole på intuisjonen og har ingen tro på vår indre viten. Det kan være vanskelig for oss å opprette forbindelse med vår skytsengel og andre ånder som beskytter oss, kanskje fordi vi ikke stoler på instinktene våre når vi forsøker å opprette kontakt med dem. Det er også fort gjort å søke tilflukt i en svært rasjonell tilnærming til livet, der alt som ikke kan forklares vitenskapelig, er dømt til ikke å eksistere.

Indigo og pannechakraet: Indigo er fargen som assosieres med pannechakraet. Trettheten og mysteriet i indigo gjenspeiler intuisjonens usigelige kraft. Når fargen på dette chakraet er nesten sort, er det tegn på mentale og følelsesmessige blokkeringer som kan være forårsaket av at vi anstrenger oss for mye for å utvikle intuisjonen. Hvis fargen er utvannet purpur, tyder det på manglende logikk.

Indigo er fargen som er assosiert med pannechakraet. Å ha på seg små mengder indigo bidrar til å styrke våre intuitive evner, men for mye kan virke deprimerende.

© Kopiering forbudt. Enerett for Sjelebilder.com, med spesialtillatelse fra Cappelen Damm til å gjengi noe av teksten fra boken Fargenes forvandlende kraft.