Kronechakraet

Fysisk beliggenhet:
På issen.
Fysisik påvirking:
Øvre del av hjernen.
Fysiske problemer:
Forstyrrelser i hjernen, blant annet epilepsi, depresjon, mentale sykdommer, nevrologiske forstyrrelser og angst.
Kjertelsystemet:
Hypofysen.
Hovedfunksjon:
Forbindelse med det guddommelige.
Farge:
Fiolett.

Fysisike funksjoner: Fysisk styrer kronechakraet funksjonene i øvre del av hjernen. Det bidrar til å holde hjernen frisk og aktiv. Problemer med dette chakraet kan føre til mentale og nevrologiske forstyrrelser.
Psykologi: Kronechakraet hjelper oss i troen på oss selv. Det hjelper oss med å formulere meninger om betydningen av og hensikten med livet. Når kronechakraet fungerer som det skal, får det oss til å føle at vi bidrar med noe som har betydning for resten av verden, og at det er en grunn til at vi er her. Når det oppstår problemer, føler vi at vi er i stand til å takle dem fordi vi har tro på oss selv. Vi vet at vi kan be om hjelp – det være seg fysisk, følelsesmessig eller åndelig – når vi måtte ha behov for det. Når dette chakraet ikke fungerer så godt, mister tilværelsen mening og betydning. Vi kan bli ulykkelige, apatiske og giddeløse. Alt virker vanskeligere enn det egentlig er, og problemene forstørres fordi vi tviler på vår evne til å hanskes med dem. Man kan til og med bli klinisk deprimert fordi livet er blottet for farge og liv. Et kronechakra som ikke fungerer ordentlig, vil også føre til at vi tviler på Guds eksistens. Kanskje føler vi at Gud har sviktet eller at vi ikke fortjener åndelig hjelp. I det daglige kan det være at vi ergrer oss over den autoriteten som andre kan ha over oss.
Åndelighet: Kronechakraet forener oss med noe som er større enn oss selv. Vi kan kalle det Gud eller vi kan ha andre navn på det, men vi vet at det er der. Når kronechakraet er sunt, føler vi en sterk forbindelse med det guddommelige og med andre åndelige skapninger. Livet har en mening. Vi mottar også guddommelig hjelp og åndelig næring via kronechakraet: Når vi gir helaing, oppretter vi bevisst forbindelse med en åndelig kilde via dette chakraet. Det er sjelens port: Ved fødselen går sjelen inn i menneskekroppen gjennom kronechakraet, og den forlater kroppen gjennom kronechakraet i dødsøyeblikket.
Fiolett og kronechakraet: Fiolett assosieres med kronechakraet. Fiolett er en svært åndelig farge som gjenspeiler den iboende åndeligheten i dette chakraet. Et sunt kronechakra har en klar, livfull fiolett farge. Hvis chakraet er grumset eller lukket, antar det en veldig mørk nyanse. En blek fiolett farge er et tegn på mangel på tro og manglende evne til å ha tillit til det guddommelige.

Kronechakraet, som er fiolett, er det chakraet som forbinder oss med det guddommelige. Det er åpent under alle former for åndelig arbeid, som for eksempel meditasjon.

© Kopiering forbudt. Enerett for Sjelebilder.com, med spesialtillatelse fra Cappelen Damm til å gjengi noe av teksten fra boken Fargenes forvandlende kraft.